Polska, jej dzieje i kultura od czasów najdawniejszych do chwili obecnej.

Warszawa 1927- 1928, Nakładem Trzaski, Everta i Michalskiego.


Praca zbiorowa t. I-III komplet

tom pierwszy: od pradziejów do roku 1572

tom drugi: od roku 1872 do 1795

tom trzeci: od roku 1796 do 1930

Warszawa 1927- 1928, Nakładem Trzaski, Everta i Michalskiego, Czcionkami Druk. Narodowej w Krakowie. W każdym tomie bardzo liczne ilustracje w tekście, mapy, wykresy, tablice jedno i wielobarwne.

Autorzy tekstów: A. Antoniewicz, St. Arnold, Al. Bruckner, St. Dobrzycki, Br. Gembarzewski, R. Grodecki, M.Gumowski, O. Halecki, Z.  Jachimecki, F. Kopera, J.St. Bystroń, A. Skałkowski, W. Sobieski, T. Grabowski, M. Kukiel, A. Lewak, T. Pini, A. Szelągowski, W. Tokarz.
Twarda oprawa, półskórek, zaprojektowana przez F. J. Radziszewskiego.
W oferowanym komplecie tom trzeci posiada wtórną oprawę.

wymiary:
  • wysokość  32,5 cm
  • szerokość  25 cm