Ludwik Remer, Stare mury i baszty w Krakowie

Akwarela, tektura.

 Jerzy Ludwik Remer (1888-1979) historyk sztuki, konserwator zabytków i profesor Uniwersytetów: wileńskiego i toruńskiego. Remer studiował jako przedmiot główny historię sztuki na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Dodatkowo studiował także archeologię klasyczną, archeologię przedhistoryczną, literaturę i filozofię. W latach 1930–1937 był generalnym konserwatorem zabytków.
Prezentowana praca wykonana została w technice akwareli. Na odwrocie napis ołówkiem "Stare mury i baszty w Krakowie".

wymiary:

  • wysokość   29 cm
  • szerokość  19 cm