Marian Franciszek Słonecki, Pejzaż wiejski

olej, płótno naklejone na tekturę

Marian Franciszek Słonecki (1886-1969) Urodzony we Lwowie malarz i konserwator dzieł sztuki. Studiował architekturę na Politechnice Lwowskiej u profesorów Talkowsikiego i Szyszko-Bohusza. Równocześnie pobierał lekcje rysunku i malarstwa w prywatnej szkole prof. Stanisława Batowskiego. W latach 1911 do 1913 Marian Słonecki studiował malarstwo w pracowni Jacka Malczewskiego w Krakowie jako słuchacz prywatny, a od 1913 do 1914 roku, jako student zwyczajny w ASP. Następnie pobierał nauki malarstwa na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie w pracowni prof. Ruszczyca. W tym czasie zaczął zajmować się problemami konserwacji zabytków, m.in. wykonywał prace konserwatorskie w kościele Ostrobramskim w Wilnie. Po wojnie jego największym sukcesem było odzyskanie i przeprowadzenie renowacji Ołtarza Wita Stwosza z Bazyliki Mariackiej w Krakowie.
Prezentowany obraz namalowany został w technice olejnej na płótnie naklejonym na tekturę. Sygnowany  "Słonecki".

  • wysokość   26 cm
  • szerokość   19 cm