Soter Jaxa-Małachowski, Skalisty brzeg morza

Gwasz, papier.Wymiary:
  • wysokość     24 cm
  • szerokość  33,5 cm