Władysław Bielecki, Wawel

Drzeworyt, papier.

Władysław Bielecki (1896-1943?) Malarz, grafik, pedagog. W czasie I wojny światowej walczył w 2 Pułku Ułanów Legionów Polskich. Po wojnie przebywał w Monachium, gdzie studiował na tamtejszej Akademii Sztuk Pięknych. Następnie powrócił do Krakowa podejmując pracę w Szkole Sztuk Pięknych jako wykładowca. Podróżował do Niemiec i Włoch. Był członkiem Towarzystwa Artystów Grafików. Najchętniej tworzył w technice drzeworytu barwnego, dominowały przedstawienia o tematyce pejzażowej oraz architektonicznej. Był autorem licznych ekslibrisów, tworzył również w technice olejnej w której podejmował temat pejzażu i portretu. W jego twórczości dostrzec można wpływy drzeworytu japońskiego i krakowskiej szkoły pejzażu. Wystawiał swoje prace w TZSP gdzie miała też miejsce jego indywidualna wystawa w 1927 r., zaprezentował wówczas kolekcję prac pt. "Wieliczka". W 1940 dobrowolnie podpisał niemiecką listę narodowościową za co Armia Krajowa wydała na niego wyrok śmierci, który został wykonany w 1942 lub w 1943.


Wymiary:
  • wysokość   30,5 cm
  • szerokość  27,5 cm